Zastarjevanje prekršaja za strane registracije

tustudent

Član
Učlanjen(a)
24.08.2020
Poruka
5
Vjerovatno je moja strana registracija evidentirana putem radara u više kantonima i u RS-u zbog prekoračenja brzine

Prekršaji su počinjeni u oktobru 2019-te godine, jedna kazna mi je naplačena na licu mjesta u HNK uz prekršajni nalog, dok su ostali prekršaji evidentirani stacionarnim radarima i za njih nisam platio. U zakonu postoji rok zastarjevanja, uzeo sam sada zakon FBiH, ali iz RS-a je pretpostavljam slićan:

ZASTARA - Članak 50.
Zastara pokretanja i vođenja postupka Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi za:
1) prekršaje za koje je propisana novčana kazna u iznosu do 3.000,00 KM kad prođe dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen, ako ovim zakonom nije drukčije propisano;
2) prekršaje za koje je propisana novčana kazna u iznosu većem od 3.000,00 KM kad prođu tri godine od dana kada je prekršaj izvršen, ako ovim zakonom nije drukčije propisano;
3) prekršaje u oblasti poreza, carina, financija, rada, zaštite na radu, zaštite okoliša i koncesija kada prođe pet godina od dana kada je prekršaj izvršen.

Znači li to, da ako opet navratim tek u novembru 2021. godine sa tom "poznatom" registracijom, nemogu mi uručiti prekršajni nalog ili naplatiti kaznu - sem ako bi bio tolko glup i pristao platiti ?

I još jedno pitanje: Jesu li umrežani MUP-ovi u FBiH ili čak oba entiteta? Dakle, jeli mi se može desiti kada me uhvate kao stranog počinitelja na teritoriji FBiH, da mi naplate neplaćene kazne iz RS-a i obrnuto?

Nemam prebivalište u BiH ili državljanstvo BiH i stranu registraciju.
 
Top Bottom