Opela Kadett 4.2 - 10 sec run /// Napomena: prije puštanja videa pojačati zvucnike i prebaciti na HF