Injektori i pumpe za gorivo

tepSIJA

Član
02.01.2007
956
12
18
34
Goražde
Auto
/
Injektori:
SAAB koristi:

Bosh broj __gr/min_ oma_tip

0280 150 431 260,0 12,0 E (Crveni, 9000 94-98 )
0280 150 432 187,0 14,5 E
0280 150 711 150,0 15,9 A
0280 150 712 186,7 15,9 A (B202t)
0280 150 760 150,0 15,9 A (B202i)
0280 150 761 186,7 15,9 A
0280 155 002 195,0 15,4 A (B234i)
0280 155 009 237,0 15,4 A (Crni, B234T 91-92)
0280 155 748 150,0 15,95 C Li
0280 155 749 261,0 15,95 E Li (Zeleni, 9-5)
0280 155 750 187,0 15,95 E Li
0280 156 022 213,0 15,95 E
0280 156 023 261,0 15,95 ES (bez, 9-5 Aero bla)

A = Usmjereni V brizgac
C = Usmjereni V (sastavljen od 4 dizne)
E = Dupli mlaz (za 4 ventilsku tehmiku)
Li = Vazdusno tumbani mjeshac

Protok je u gramima/minut g/min (n-heptan) da bi se donio u cc/min (ml) mora se podjeliti sa n-heptanovim denzitom, 0,684. Kapacitet je izdan sa 100% duty cycle (statichki kapacitet) dok su podatci auto firmi na 90% dc.

Koristim 0280155749 kao primjer.
261,0/0,684*0,9 = 343,4cc/min.

1cc = 1ml

=====================================

Pumpe za benzin:

0 580 254 023 168 l/h 5 bar
0 580 254 040 102 l/h 6.5bar
0 580 254 044 200 l/h 5 bar, 172 l/h 7 bar
0 580 254 046 207 l/h 3 bar
0 580 254 053 175 l/h 5 bar
0 580 254 909 148 l/h 5 bar
0 580 254 910 130 l/h 3 bar
0 580 254 911 95 l/h 4 bar
0 580 254 949 128 l/h 5 bar
0 580 254 953 128 l/h 5 bar
0 580 254 975 165 l/h 5 bar
0 580 254 978 195 l/h 3 bar
0 580 254 979 165 l/h 5 bar
0 580 254 984 296 l/h 3 bar, 165 l/h 5 bar
0 580 464 069 98 l/h 4 bar
0 580 464 070 130 l/h 3 bar
B261 205 413 200 l/h 8 bar

Trazite li pumpu za tuning sa vecim ortokom ova lista moze biti od pomoci.
Za motore sa turbom racunajte da ide 40l/h na 100KS